2 July 08:30 - 12:00

Det skånska perspektivet på näringsliv och politik

Under Almedalen 2019 är Sydsvenskan på plats för att diskutera politik och näringsliv för Skåne, både från ett regionalt och nationellt perspektiv.

VI öppnar upp en ny arena som ger ditt företag eller organisation möjlighet att profilera er och sätta fokus på en viktig fråga. Tillsammans med våra partners bjuder vi in till en halvdag fylld med intressanta talare och diskussioner om Skånskt näringsliv. 

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om vår nya satsning och vilka möjligheter det ger för dig! 


Tid och plats

Datum: Tisdag 2:a juli
Tid:
8.15
Plats:
 Almedalen

Program

Morgonkaffe och frukost med Orkla som värd


15min

Moderator Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan, hälsar välkommen och presenterar dagens program

Next is Now - framtidens mat – redan idag

Tillåter planeten att vi fortsätter äta kött, eller måste vi bli veganer? Valet är inte svart eller vitt, det är flex som gäller enligt experter Orkla tagit hjälp av för att utröna vad vi kommer äta i framtiden. Vilken påverkan har den storskaliga livsmedelsproduktionen på vårt klimat och vår hälsa?

Under temat Next is Now presenterar Orkla sin egen och olika experters syn på framtidens mat - som faktiskt redan finns tillgänglig om vi bara vill.Ta del av forskarnas fakta, nya idéer, aktuella trender och inte minst förslag på vad vi tillsammans kan göra för att få fler att äta hållbar mat inom Restaurang & Storhushåll.

Sara Westerlin, Customer Activation Manager på FoodSolutions på Orkla Foods Sverige

Partner och värd för frukost: Orkla

Stor blir snabbt mycket större – var ska Malmös framtida invånare bo och arbeta?

Malmö är en av Sveriges snabbast växande städer med en befolkning som väntas öka till en halv miljon invånare år 2050. Hur bygger staden för kraftig tillväxt med miljöpåfrestningar, och är bostadsproduktionen anpassad till en dynamisk arbetsmarknad för Malmös nuvarande och framtida invånare?

Social balans med plats för samhällsservice och näringslivet, parat med ambitiösa miljömål. Det är givna ingredienser i hållbar stadsutveckling som hamnat högt på kommuners agenda i samband med ökad urbanisering. Samtidigt upplever Malmö en snabbare befolkningstillväxt än någonsin med en relativt hög andel utrikesfödda invånare, varav flera med begränsade ekonomiska resurser. Mot den bakgrunden ökar behovet av rätt sorts bostäder i nyproduktionen som är avgörande för Malmös tillväxtmål.

Parallellt med stadens infrastruktur- och bostadsplanering finns det outnyttjad potential i områden med utanförskap. I samma andetag pekar näringslivet ofta ut bristen på lämplig arbetskraft som ett hinder för företag att växa.

Ett näringsliv i förändring kräver uppdaterad kompetensförsörjning med bättre matchning mellan arbetssökande och företag.

I det brobyggandet kan Malmö verka för att kroka samman olika stadsdelar med staden som helhet, och skapa förutsättningar för samtliga invånare att hänga med i stadens hållbara resa.

Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan
Hanne Birk, Utvecklingschef, Varvsstaden AB

Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör Malmö Stad

Sydsvenskan

Kommunerna utnyttjar inte FoodTech till fullo för att nå klimatmålen!

En debatt om hur vi kan göra skillnad genom digitalisering. Vi ställer frågan - Hur kan vi lyfta målen kring svinn och klimatsmart mat till våra politiker och näringsliv? Varför går digitaliseringen långsamt när lösningarna finns serverade? Hur kan vi tillsammans nå klimatmålen med Foodtech?

Maten står för upp till 25% av vår klimatpåverkan. Dagligen serveras 3 miljoner måltider inom offentlig sektor. Majoriteten av måltiderna planeras redan idag i kostsystem. Tekniken utvecklas och innehåller nu hantering för svinn- och klimatberäkning av mat. Genom att använda systemens fulla potential kan offentlig sektor minska matsvinnet, öka andel klimatsmart mat och samtidigt spara pengar. Skulle politiker och ledning i offentlig sektor förstå möjligheterna och använda tekniken för att sätta upp mätbara mål att arbeta mot kan vi nå klimatmålen snabbare. Framförallt de globala målen #12 Hållbar konsumtion och produktion och #13 Bekämpa klimatförändringarna.

Lena Schröder, verksamhetskonsult Mashie Foodtech Solutions
Daniel Johansson Stattin, Hållbarhetsspecialist PwC
Anna Karin Quetel, Nutritionist SLV
Sara Jervfors, kostchef i Södertälje kommun och projektchef för MatLust
Johan Jörgensen, grundare Sweden Foodtech
Karin Vierma, Sodexo

Partner: Mashie Foodtech Solutions

Science Village Scandinavia: Så bygger man Sveriges energisnålaste stadsdel

På Brunnshög i Lund är Kraftringen med och skapar en grön, urban stadsdel med förnybar energi och hållbara transporter. Vad kan andra kommuner och regioner lära av erfarenheterna hittills och av planerna framåt? Hur skapar vi hållbarhet – på riktigt?

För tio år sedan togs det internationella beslutet att bygga forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, med sin världsunika energilösning, på Brunnshög i Lund. Sedan dess har också MAX IV-laboratoriet byggts bara några hundra meter därifrån. Dessa båda kommer att locka tusentals internationella forskare varje år och har därmed världens blickar på sig.
I anslutning till detta byggs Science Village Scandinavia, som blir en testbädd för utveckling av framtidens energilösningar. Bland annat återvinns spillvärme från forskningsanläggningarna på ett unikt sätt. Vi strävar efter att minimera elanvändningen, öka kretsloppstänkandet och jobba med lokala förutsättningar för både värme och kyla. På så sätt ska Lunds kommun bli en förebild för hållbar stadsutveckling.
Vilka lärdomar har vi hittills dragit av projektet? Vad bör man tänka på när man bygger framtidens hållbara stadsdelar? Hur kan kommuner på bästa sätt både arbeta med stark utveckling och hållbarhet?

Philip Sandberg (L), Lunds kommun, kommunstyrelsens ordförande
Sezgin Kadir, VD Kraftringen
Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs
Anna Jähnke, Region Skåne, regional utvecklingsnämnd
Anders Almgren (S) Lunds kommun, opposition
Ulrika Lindmark, VD Science Village Scandinavia
Staffan Andersson, regionchef Skanska

Partner: Kraftringen

Ren luft på väg att bli en lyxvara – industrin kan visa vägen med digitalisering, AI och IoT

95% av världens befolkning andas dålig luft. Ökad industriell produktion är en av orsakerna, men det är också där lösningen kan finnas. Vi diskuterar hur den pågående digitaliseringen av industrin kan förändra situationen, och hur Svenska miljöteknikföretaget Nederman sitter på unika lösningar. 

Industri 4.0 är ett begrepp som sammanfattar den digitalisering av världens produktionsindustri som pågår för fullt. Men AI, IoT och molntjänster är centrala begrepp inte bara för effektivare produktion. För industrin gäller det naturligtvis också att producera på ett hållbart och miljömässigt accepterat sätt. Ren luft är en av nyckelfaktorerna för att minska energikonsumtionen, öka produktkvaliteten, minskade råvarukostnader och ökad återvinningsgrad, och göra industrin fullt ut compliant. Vi står inför en digital revolution med helt nya servicekoncept och affärsmodeller som resultat. Vägen dit är utstakad och Nederman är på god väg mot en första version, baserad på en avancerad digital plattform.

Det kommer vara ett samtal mellan Heidi, moderator och Sven Kristensson, VD och koncernchef Nederman Holding, lång erfarenhet från medicintekniksektorn och förpackningsbranschen. Styrelseordförande i ett antal bolag, bl a BK Pac och Scanbur samt ledamot i Swegon och Anders Borg, finansminister 2006-2014, lång erfarenhet av svensk och internationell politik samt banksektorn, bl a rådgivare till Riksbankschefen samt ordförande för World Economic Forums bankinitiativ. Idag är Anders advisor, styrelsemedlem och investerare främst inom fin-tech sektorn.

Sven Kristensson, VD och koncernchef Nederman Holding
Anders Borg, fd finansminister

Partner: Nederman

Hur står det till med svenskarnas Ekonomihälsa?

Sparbanken Syd, Sveriges enda helt självständiga sparbank, har tagit tempen på svenskarnas Ekonomihälsa.

Finns det något recept på hur man som individ skapar en god Ekonomihälsa som gynnar både plånboken och planeten?

Lunch serveras i samband med Sparbanken Syds presentation.

Susanne Kallur, vd Sparbanken Syd

Partner: Sparbanken Syd

Kontakta oss

Kristina Landeström

Projektledare
kristina.landestrom@hdsydsvenskan.se

076-545 62 65

Mårten Widd

Partneransvarig
marten.widd@bonniernews.se
070-003 34 93